Page:乾隆西安府志-34.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 城山下黃石後果得焉子房隱商山其家葬其衣冠黃

 石後爲赤睂所發黃石亦失則留侯墓本無確據不必

 求其地以實之也

朱雲墓漢朱雲傳雲魯人徙平陵年七十餘終於家遺言

以時服殮棺周於身土周於槨爲丈五墳葬于平陵東郭

張禹墓漢張禹傳禹河內軹人徙家蓮勺年老自治冡塋

起祠堂好平陵肥牛亭部處地又近延陵奏請求之上以

賜禹詔令平陵徙亭他所水經注安昌漢成帝河平四年

封丞相張禹今城東有古冡時人謂之張禹墓余考漢書

禹徙家蓮勺自治冡塋於平陵哀帝建平二年薨遂葬於