Page:乾隆西安府志-34.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


彼此則非也

韋賢墓漢韋元成傳初賢徙平陵元成別徙杜陵病且死

因使者自白願乞骸骨歸葬父墓上許焉

 按兖州府志韋賢墓在鄒縣東十五里東韋社以漢書

 証之賢墓自在關中鄒縣所有或韋孟墓也

王莾妻墓黃圖莽妻死葬渭陵長壽園僞謚曰孝穆皇后

僭號曰億年陵

馮奉世墓後漢馮衍傳自論先將軍葬渭陵哀帝之崩也

營之以爲園注奉世爲右將軍衍之曾祖故言先將軍

王譚墓水經注渭水東逕平阿侯王譚墓

武帝茂陵漢武帝紀建元二年夏四月初置茂陵邑後元