Page:乾隆西安府志-34.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


弟行簡敏中並列乾隆乙未年修

 按居易撰鞏縣令事狀云府君高祖諱建北齊五兵尙

 書贈司空曾祖諱士通祖諱志善父諱溫朝請大夫檢

 校都官郞中又襄州别駕狀云初高祖有功於北齊詔

 賜莊宅各一區在同州韓城縣至今存焉故自司空而

 下都官郞中而上皆葬於韓城今卜歸不便遂攺卜鞏

 縣府君及襄州别駕府君於下邽縣其西塋同兆域而

 異封樹葢從時宜且叶吉也據此則居易曾祖而上俱

 葬韓城省郡諸志俱失載至其祖父及居易墓則確在

 渭南賈志乃云居易墓在藍田縣東五十里厚子鎭誤

 矣