Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/162

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  三日風

  立春二日

  遊廬山開元寺

  又次壁間杜牧韻

  舟過銅陵埜云縣東小山有鐡船因徃觀

   之果見其彷彿因題石上

  山僧

  江上望九華山二首

  觀九華龍潭