Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/163

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  廬山東林寺次韻

  又次邵二泉韻

  逺公講經臺

  太平宫白雲

  書九江行臺壁

  又次李僉事素韻

  繁昌阻風二首

  江邉阻風散歩至靈山寺

  泊舟大同山溪間諸生聞之有挾冊來㝷者