Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/216

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  行江西布按二司𨤲革撫綏條件九月十二日

  行江西按察司知㑹逆黨宫眷姓名

  行江西按察司編審九姓漁户牌九月二十四日

  獻俘掲帖九月二十六日

  行袁州等府查處軍中備用錢糧牌十月初六日

  行江西布按二司淸查軍前取用錢糧

  防制省城奸惡牌十二月十一日

  行江西按察司查禁因公科索民財十二月十一日

  禁省詞訟告諭十二月十七日