Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/218

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   批再申十家牌法呈十一月二十九日

   批各道廵歴地方呈十二月十六日

   禁約釋罪自新軍民告示正德十六年正月初五日

   批湖廣兵備道設縣呈十六年

   督勦安義逆賊牌二月十一日

   截勦安義迯賊牌二月十三日

   批議賞𫉬功陣亡等次呈三月初十日

   覆應天廵撫派取船𨾏咨三月二十四日

   批東鄉叛民投順状詞四月初九日