Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/46

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


諸良舉致知而歸諸正物蓋先生之學不汨於俗

亦不入於空如此于時聞者𦍒知口耳之可耻然

其辟之或激於大過幸有見夫心體之當求然其

擬之或渉於太輕於是超頓之說興至舉踐履

實積累之功盡詆以爲不足務脫於俗顧轉而趨

於空則先生之學有不待夫傳之旣久乃始失其

宗者玆豈非學先生者之所憂乎洪甫輯爲是編

其志固將以救之其自序曰言近而㫖遠此吾師

中行之證也又曰吾師之教平易切實而聖智神