Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


化之機固巳躍然不必更爲别說洪甫之於師傳

其闡明翼衛視先生之於孔氏有功等矣夫三代

以前學與政合而出於一虞廷之命官與其所陳

之謨皆精一執中之運用也故曰三代之治本於

道三代之道本於心而後世論學旣指夫俗與空

者當之其論政又指夫期㑹簿書當之謬迷日甚

而未巳也徐侯方從事於政獨能聚諸生以講先

生之學汲汲焉刻是編以詔之其異於世之爲者

歟使凡領郡者皆徐侯其人先生之學明而洪甫