Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-01.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  奏批駁之文則又𨤲爲一書名曰别錄夫始

  之以正錄明其志也繼之以外集盡其博也

  終之以别錄䆒其施也而文稽其𩔖以從時

  也識道者讀之庻㡬知𠩄取乎此又不肖者

  之意也問難辯詰莫詳於書故正錄首書次

  記次序次說而以雜著終焉諷詠規切莫善

  于詩賦故外集首賦次詩次記次序次說次

  雜著而傳誌終焉别錄則卷以事𩔖篇以題

  别先奏䟽而後公移刻旣成懼讀者之病于