Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-13.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


虚而逍遥亂曰蓬壺之藐藐𠔃列仙之所逃𠔃九

華之矯矯𠔃吾將於此巢𠔃匪塵心之足攪𠔃念

鞠育之劬勞𠔃苟𥘉心之可紹𠔃氷矢弗撓𠔃

  吊屈平賦 丙寅

   正徳丙寅某以罪謫貴陽取道沅湘感屈

   原之事爲文而吊之其詞曰

山黯惨𠔃江夜波風颼颼𠔃木落森柯汎中流𠔃

焉泊湛椒醑𠔃吊湘纍雲㝠㝠𠔃月星蔽晦氷崚

𡾓𠔃霰又下纍之宫𠔃安在悵無見𠔃愁予髙㟁