Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/143

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


違屈指廿七載今兹復一来沿溪㝷徃路歴歴皆

𠩄懐躋險還屢息興在知吾衰薄午際𡶶頂曠望

能回良朋亦偶至歸路相徘徊夕陽飛鳥静群

壑風泉哀悠悠觀化意㸃也可與偕

  山中謾興

清晨急雨度林扉餘滴煙稍尚濕衣雨水霞明桃

亂吐沿溪風煖藥𥘉肥物情到底能容懶世事從

前頓覺非自擬春光還自領好誰歌詠月中歸

  挽潘南山