Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/144

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


聖學宫墻亦乆荒如公精力可升堂若爲千古經

綸手只作終年著述忙末俗澆漓風益下平生辛

苦意難忘西風一夜山陽笛吹盡南岡落木霜

  和董蘿石菜花韻

油菜花開满地金鵓鳩聲𥚃又春深閭閻正苦饑

民色𤱶畆常懐老圃心自有牡丹堪富貴也従

蝶謾追㝷年年開落渾閑事来賞何人共此襟

  天泉樓夜坐和蘿石韻

莫厭西樓坐夜深㡬人今夕此豋臨白頭未是形