Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/149

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  後中秋望月歌

一年两度中秋節两度中秋一様月两度當筵望

月人㡬人猶在㡬人别此後望月㡬中秋此㑹中

人知在否當筵莫惜慇懃望我巳衰年半白頭

  書扇示正憲

汝自冬春来頗解學文義吾心豈不喜顧此枝葉

事如𣗳不植根暫榮終必瘁植根可如何願汝且

立志

  送蕭子雝憲副之任