Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/150

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


衰疾悟止足閑居便静修採芝深谷底考槃南澗

頭之子亦早見枉㠶經舊丘幽㝷意始結公期巳

先遒星途觸来暑拯焚能自由黄鵠一高舉剛風

翼難𭣣懐兹戀丘隴回顧未忘憂徃志局千里豈

伊枋榆投哲士營四海細人聊自謀聖作正思治

吾衰亮何酬所望登才俊濟濟揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)鴻休隱者嘉肥

遯仕者當誰儔寜無瘳寂念宜急瘡痍廖舎藏應

有時行矣毋淹留

  中秋