Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/151

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


去年中秋隂復晴今年中秋隂復隂百年好景不

多遇况乃白髪相侵㝷吾心自有光明月千古團

圓永無缺山河大地擁清輝賞心何必中秋節

  嘉靖丙戌十二月庚申始得子年已五十有

  五矣六月静齋二丈昔與先公同舉于鄉聞

  之而喜各以詩来賀藹然世交之誼也次韻

  為謝

海鶴精神老益強晚途詩價重圭璋洗児惠比金

錢貴爛目光呈奎井祥何物敢云䋲祖武他年只