Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/152

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


好共爺長偶逄燈事開湯餅庭樹春風轉𡻕陽

  其二

自分秋禾後吐芒敢云琢玉晚珪璋漫憑先徳餘

家慶豈是生申降嶽祥携抱且堪娱老况長成SKchar

可望書香不辭歳𡻕臨湯餅還見吾家第㡬郎

 两廣詩二十一首 嘉靖丁亥平思田之亂

  秋日飲月巖新搆别王侍御

湖山久繫念塊䖏限形迹遥望一水間十年靡由

即軍旅起衰廢驅馳豈遑息前旌道回岡取捷上