Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/153

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


畸側新搆鬰層椒石門轉深寂是時霜始降風凄

群卉拆壑静響江聲牕虚涵海色夕隂下西岑凉

月穿東壁觀風此餘情撫景見髙臆匪従群公餞

何因得良覿南徼方如燬救焚敢辭亟来歸幸有

期終遂幽㝷僻

  復過釣臺

憶昔過釣臺驅馳正軍旅十年今始来復以兵戈

起空山煙霧深徃迹如夣裏微雨林徑滑肺病䨇

足胝仰瞻臺上雲俯濯臺下水人生何碌碌高尚