Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


竒勝逰湏⿰糹⿱𢆶匹日虚席亦多時莫道東山僻蒼生SKchar

未知

 其五

芳園待公隱屯世待公亭花竹深臺榭風塵暗甲

兵一身良得計四海未忘情語及艱難際停盃淚

欲傾

  登小孤書壁

人言小孤殊阻絶従来可望不可攀上有顛崖𫝑

欲墯下有劍石交巉頑峽風閃壁船難進洪濤怒