Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  泊舟大同山溪間諸生聞之有挾冊来㝷者

扁舟經月住林隈謝得黄鶯日日来兼有清泉堪

洗耳更多修竹好啣盃諸生渉水携詩卷童子和

雲掃石苔獨柰華𡶶隔烟霧時勞䇿杖上崔嵬

  巖下桃花盛開携酒獨酌

小小山園㡬𣗳桃安排春色𠉀停橈開樽旋掃花

隂雪展席平臨松頂濤地逺不湏防俗駕溪晴還

好着漁舠雲問石路稀人跡深䖏容無避世豪

  白鹿洞獨對亭