Page:四部叢刊初編重印本王文成公全書24-14.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


五老隔青𡨋㝷常不易見我来𮪍白鹿凌空陟飛

巘長風捲浮雲褰帷始窺面一笑仍舊顔媿我鬂

先變我来爾為主乾坤亦郵傳海燈照孤月静對

有餘眷彭蠡浮一觴賓主聊酬勸悠悠萬古心黙

𢍆可無辨

  豐城阻風 前𡻕遇難於此得北風幸免

北風休嘆北船窮此地曾經拜北風句踐敢忘嘗

膽地齊威長憶射鈎功橋邉黄石機先授海上陶

朱意頗同況是𠋣門衰白甚歳寒茅屋萬山中