Page:天啓贛州府志 06.djvu/55

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 分零五絲原編銀二千五百五十一兩零九厘三毫五絲內除銀二十八兩入

 錢三分三厘四毫改入均徭項下又除銀九十四兩三錢三分五厘九毫改入民兵項下

 實編前數遇閏加銀三十九兩六錢八分四厘四毫

 均徭編銀三千五百九十四兩六錢八分六

 釐八毫原編銀三千五百五十一兩九錢一分七厘五毫今收民兵銀五十一兩

 九錢三分五厘九毫又收里甲銀二十八兩八錢三分三厘四毫又減禁子銀四十八兩

 又增益府廩糧等銀一十兩實編前教遇閏加銀一百三十五兩八錢九分五厘九毫

 驛傳編銀四百四十六兩八錢一分五厘

 民兵稚銀七千五百零二兩四分原編銀七千四百五