Page:天啓贛州府志 08.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对虞 价山陰人由舉人嘉靖十四年歐 賢番禺人由監生嘉靖十四年

謝邦信東亮人由進士嘉靖十七年任陞建寧府同知

廖長倫清流人由監生嘉靖十九年梁大潤鄖西人由監生嘉靖二十年

張 瑞惠安人由進士嘉靖二十一年任陞南雄府同知

劉東藩景州人舉人嘉靖二十二年任騰鶴齡甌寧人舉人嘉靖二十二年任

吳 紹寶德人監生嘉靖二十五年任喻正中郴州人選貢嘉靖二十九年任

林繼䘵樹縣人舉人嘉靖二十六年任朱 紱寶江人選貢嘉靖二十九年任

薛 鏜華亭人由舉人嘉靖三十年宋 慮奉化人監生嘉靖三十六年任

黃國寵過建人嘉靖丁巳署臺龍南激良從畋十年流毒萬骨爲祐