Page:天啓贛州府志 08.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


陳廷冠酃縣人歲貢嘉靖三十八年任龔 衍餘姚人宮生嘉靖三十八年任

袁 爵石首人歲貢嘉靖四十年任張先施望江人歲貢嘉靖四十一年任

楊繼宗莆田人由舉人嘉靖四十三年任陞韶州府同知有才名

王 倌容城人歲貢嘉靖四十四年任汪萬里晉江人舉人嘉靖四十五年任

廖 憲大田人隆慶二年任詳名宦蔡巾孚衛州人隆慶二年任

金尚愛休寧人由監生隆慶五年趙黃金海監人由舉人萬暦元年任

徐廷輔惠安人由恩貢萬暦二年任翟守謙東莞人由舉人萬暦三年任

曹 琪直隷人由吏員萬暦五年任周 德武陵人由舉人萬暦五年任

張道明金吾行第餘姚人南進士改寔吉士龎給事中萬暦七年調任陞刑部主事