Page:天啓贛州府志 17.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


老道士年八九十目見蕆就亦灑然以驚予曰

人不難銳始久必翫假板贏祿逆旅尸厥官且

趙令君秩過期新令鼎來民聽懷向背真尉又

扣境田不可留然皆曰卽得斯役成吾顧接浙

去此予旣其實味其言賞之以酒而爲書其事

且告之日鹵家方急材二子往矣乾道八年

月二十九日

  始建文廟記     孫 復

我孔子之道被乎萬世非假腐筆懦辭稱述之