Page:天啓贛州府志 17.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


然後爲大也志者直以廟之興廢疇之歲月爾

按圖經舊有孔子廟在縣西南切近於紫極宮

大中祥符三年詔廣紫極爲大中祥符宮因徒

孔子之像而取其地焉時令非其人不能別相

爽塏以肯構之其廟遂廢每歲春秋旣無釋奠

之所乃留其牲幣戊日合祭于社稷壇其非理

也甚矣迨茲四十年未有議其修復者祭噐殘

缺委于縣門之上胥吏軰往往取其俎以爲坐

莫有禁止吁可怪也故贑人目不識孔子之像