Page:清史紀事本末(七).djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


清史紀事本末卷七十一

  改訂藏印條約

德宗光緒十六年春二月駐藏大臣升泰與英國總理印度大臣蘭士丹在孟加臘城會議藏印

條約八款成初英人旣倂有印度急欲北圖西藏先收哲孟雄布丹廓爾喀三國爲保護藏人懼

英之偪並憾哲部之私結英人遂於光緒十四年正月遣兵入哲築堡塞於龍吐嚴陳兵備阻絕商

旅英人將出兵擊之總理各國事務衙門聞之與駐京英使威妥瑪定約停止英兵入藏而飭令

藏人速撤龍吐卡房駐藏大臣文碩抗疏爭謂地爲藏地撤無可撤政府斥其迂謬撤文碩還代

之以升泰旋英人麻葛藟帶兵至哲攻燬龍吐卡房藏兵退還八月藏兵復與英兵相攻擊藏兵

敗咱利亞東朗熱等隘同時失去於是升泰派員赴邊阻至英兵並自至邊境勒令藏兵解散與

英員保爾會商界務總理衙門亦派税務司赫政往幫同商議尋保爾約升泰至獨脊嶺會議至

是約成計八條一訂定藏哲之界二中國認哲孟雄爲英國屬地三開印藏通商之路及外交交

涉四另訂藏印通商之約五另訂哲孟雄界內游牧之事六另訂印藏官員交涉之文移往來七

此約批准後限六個月由駐藏大臣暨英國駐印大臣各派員會商第四第五第六另議之事八

此約批准六個月內在倫敦互換正約

十九年冬十月四川越巂營參將何長榮税務司赫政與英國政務司保爾在大吉嶺議定藏印

通商交涉游牧條約九欵又續欵之條成此遵十六年之約妥議界務商務詳細章程計接議條

欵九條一定開西藏亞東爲通商口岸二租傭建置三交涉案件四洋關税則五同六交涉案件