Page:清史紀事本末(五).djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


長佑將中友升將左楊金龍將右分三路衝入敵陣敵敗不支分爲二股一衝谷口冀歸巢伏起

大股盡殱一由谷外西走長佑等追至卡拉阿爾提愛克木汗條勒阿布都勒哈瑪已出黑子里

達坂還阿來俄境矣其在烏魯陌提等處者爲諸軍擒斬淨盡綜計是役陣斬阿希木汗條勒

哎買提和卓回酋買賣提及斯拉木三人又安兵七百有奇布兵千四百有奇擒斬胖色提十有

七玉子巴什六十有奇生俘及奪獲猶無數捷奏入京頒賜錦棠上方諸珍物餘優獎有差 夏

五月命侍郎崇厚出使俄羅斯與議收還伊犁事初俄人乘中國有事先後誘脅哈薩克布魯特種

人歸附又攻奪浩罕三部而浩罕屬安集延亦隨風而靡至同治十年五月俄人藉口於伊犁回

變時俄商被害者衆使其將軍科哈夫士克以兵據伊犁及光緒三年中國收復吐魯番擬進兵

南路時侍郎郭嵩燾出使英吉利英人恐安集延爲俄人所倂或爲中國所滅皆將不利於英其

駐華使臣威妥瑪因爲安集延緩頰以扶持保護立國爲辭事下左宗棠宗棠上疏爲揭破其隱

謂安集延非無立足之所何待英人別爲立國卽欲別爲立國則割英地與之或卽割印度與之

可也何乃索我腴地以示恩且言英人陰圖爲印度增一屛障公然強我於回疆撤一屛障此何

可許我愈示弱彼愈逞強勢將伊於胡底臣奉職邊方惟有勉及駑鈍不顧目前成敗利鈍圖之

現在南路之師擬於八月中旬九月初旬分起進發前聞英人遣使安集延臣已馳吿劉錦棠張

曜善爲接待如論及回事則以我奉命討侵佔疆土之賊以復我舊土地他非所聞如欲議論別

事請向肅州大營彼如來營臣自有以折之詔如所奏行迨東四城吿克時議以伊犁久爲俄據

恐難遽復詔宗棠統籌全局宗棠覆奏略稱重新疆所以保蒙古保蒙古所以衛京師若新疆不