Page:清史紀事本末(六).djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


在大西洋國(葡萄牙舊稱)京都理斯波阿所訂預立節略內大西洋國永居管理澳門之第二

款大清國仍允無異其第二款文曰一前在大西洋國京都理斯波阿所訂預立節略內大西洋

國允准未經大清國首肯則大西洋國永不得將澳門讓與他國之第三款大西洋國仍允無異

十六年春二月中英藏印條約成讓拉達克地予英拉達克在西藏西北初西克敎徒(溫都敎)由

克什米爾東侵掠拉達克自是時相攻擊光緒十四年兩國邊地復搆兵時方與英議藏印界約

拉達克遂歸於英

二十年春正月中英續議滇緬界約成中國喪失雲南省迤西沿邊地野人山以西南及龍川江

潞江下游地爲雲南省迤西沿邊地先是英人探勘緬甸北界語使者曰見中國兵所在卽視爲

中國地不再入後見八募(新街)孟拱皆無中國兵而大金沙江以外邊地及八募地遂盡棄於

英時千總張天明黃正林扼守老八募(伊拉瓦諦江)野人山以外大金沙江以內皆駐軍之地

英人不敢過問未幾而當道竟撤去其兵且招引外人過大金沙江入野人山於是大金沙江遂

棄於英而野人山之形勢亦不完至訂滇緬界約成野人山以西地龍川江潞江下游地遂盡贈

予英

二十一年夏四月中日馬關條約第二款給日本臺灣全島及澎湖列島臺灣島東臨太平洋澎

湖列島控制臺灣海峽至是與日本訂馬關和約悉割予之其款文見六十四卷甲午戰事和約

二十三年春正月中英續議緬甸條約第二第三款劃基工全地及那木喀相近三角地一段予