Page:清史紀事本末(六).djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


年開平煤礦局因河道運煤艱阻築由唐山至胥各莊鐵路洎六年復允駐美使臣伍廷芳之請

繼續興造由煤礦直達大沽以英人監造之李鴻章實贊成其議於是言論復譁謂以鐵路利權

授之外人詆當事諸人爲漢奸致样疏爭語尤激旨斥其妄旋部議降三級調用

十三年春二月總理海軍事務衙門奏請興造大沽至天津鐵路允之疏中略謂由山海關至洋

河口一帶沿岸百數十里水深浪濶大沽口距山海關約五百餘里夏秋海濵泥淖所阻礮車日

行不過二三十里且有旱道不通之處猝然有警緩不濟急且南北防營太少究嫌空虛如有鐵

路相通遇警則朝發夕至又北洋兵船用煤全恃開平礦產尤爲水師命脈所繫請由大沽至天

津百餘里之路逐漸興造於軍旅商賈兩有禆益疏入得旨允行

十五年春正月命各省將軍督撫議興辦鐵路先是總理海軍衙門奏請接修天津至通州鐵路

御史余聯沅屠守仁洪良品等先後奏阻言鐵路之害有三曰資敵曰擾民曰奪民生計請卽停

辦均諭令海軍衙門會同軍機處妥議醇王奕譞禮王世鐸等覆奏逐條辯駁仍請交沿江沿海

各將軍督撫各抒意見迅速覆奏允之 秋八月定興辦蘆溝橋至漢口鐵路先是各省將軍督

撫覆奏鐵路事多偏執成見及不達時事之言惟臺灣巡撫劉銘傳欲由津沽開至京師蘇撫黃

彭年欲先辦邊防漕路而鄂督張之洞創議自蘆溝橋起徑行河南達於湖北之漢口鎮尤爲詳

盡命海軍衙門詳議至是議定先從兩頭試辦南由漢口至信陽州北由蘆溝橋至正定府派李

鴻章張之洞會同海軍衙門妥籌開辦後是路由法比兩國出資比國管理實則皆俄法資本也

二十二年夏四月允法人築龍州鐵路許外人自辦鐵路自此始自海口至龍州而後又推廣至