Page:清史紀事本末(四).djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


清史紀事本末卷四十七

  俄訂愛琿天津北京諸條約

文宗咸豐八年夏四月黑龍江將軍宗室奕山與俄使木哩斐岳福訂約於愛琿城割黑龍江北

岸與俄自雍正五年與俄訂約俄人陸路通商惟恰克圖一處厯朝奉行乾隆二十七年設庫倫

辦事大臣總理邊務自是兩國商民互市不絕至道光二十八年有俄國商船駛抵上海圖就地

貿易兩江總督李星沅引例郤之英領事阿利國亦勸以循照定章始囘帆三十年其蕯納特衙

門來咨請於喀什噶爾伊犁塔爾巴哈臺等處通商朝旨允其於伊犁嗒爾巴哈臺二處貿易至

喀什噶爾由理藩院咨覆吿以種種窒礙委無利益情形遂成約而退咸豐三年其海軍少將普

提雅庭來文稱由海島購貨折囘欲進上海休息並請進口貿易帝不許後俄人以所屬西伯利

亞東嚮無通航海口深爲不便木哩斐岳福建議於俄皇尼古來斯行文中國謂自黑龍江格爾

必齊河上流以達於海未設立界標卽屬未定之地請卽派員商議欲以嘗試中國也及政府派

人往而俄使數期不至實則道光末年值中國國家多故時俄人已潛於黑龍江北岸屯兵占守

攘之爲殖民地久矣四年俄忽以艦隊順黑龍江而下通過愛琿中國官止之不聽五年木哩斐

岳福始與奕山會議界務俄使發議欲劃黑龍江及烏蘇里河爲兩國國境以江南地歸中國而

自有其北岸奕山援尼布楚約折之以是議不諧六年普提雅庭帥兵艦來天津強迫政府定界

政府婉卻之至是俄移住其人民於烏蘇里河口而木哩斐岳福適來奕山承政府之命與訂約

於愛琿城計三條是爲愛琿條約一黑龍江松花江左岸由額爾古納河至松花江口作爲俄國