Page:清史紀事本末(四).djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


與俄英法同盟軍之陷北京也俄使調停其閒和議旣成俄乃挾此以索報酬於中國於是月再

訂北京條約續增十五條是爲北京條約錄其至重大者於下一自烏蘇里河口而南上至興凱

湖兩國以烏蘇里及松阿察二河作爲交界其二河東之地屬俄國二河西屬中國自松阿察河

之源兩國交界踰興凱湖直至白稜河自白稜河口順山嶺至瑚布圖河口再由瑚布圖河口順

琿春河及海中閒之嶺至圖們江口其東皆屬俄國其西皆屬中國兩國交界於圖們江之會處

及該江口相距不過二十里一西疆尙在未定之交界此後應順山嶺大河之流及中國常駐卡

倫等處及一十七百二十八年卽雍正六年所立沙濱達巴哈之界碑末處起往西直至齊桑淖

爾湖自此往西南順天山之特穆圖爾淖爾南至浩罕邊界爲界合觀愛琿北京兩約舉黑龍江

以北吉林以東悉割讓於俄其失地東西廣二十餘經度南北長十餘經度說者謂彼時中國不

諳輿地之學不知實在之界究在何處致使滿洲舊壤驟失數千里焉