Page:清史紀事本末(四).djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不欲解京以免意外生變及死人爭痛惜之金陵捷聞詔封國藩侯國荃李鴻章伯李臣典子蕭

孚泗男餘各獎叙有差 秋七月太平國將李士貴被執於杭州死之太平揚王李名成奉其幼

主福瑱至廣德後聞黃文金圍湖州乃與干王洪仁玕同詣其軍勸文金亟與汪海洋合奉幼主

爲號直擣長沙連漢中陳得才及張宗禹之兵百萬之衆可集乃疾趨關中取咸陽中興可卜徒

久困湖州敵軍一集事不可爲矣文金不從曰敵已絕食旦夕可破必滅之及城破湘軍黃少春

兵至城復失文金中礮死士貴爲忠王李秀成次子護福瑱走徽州遇席寳田軍大敗福瑱擁衆

馳去士貴孑身走杭州爲左宗棠礮舟所得宗棠殺之士貴驍勇富膽略年十六時統兵萬餘戰

輒勝軍中稱神童行軍常自斷後六合之役李兆受圍之數十重欲生致之卒突陣去無敢近者

兆受歎曰虎父無犬子惜哉吾不得而將之也死年十九 八月太平國幼主洪福瑱被執於江

西死之太平國亡福瑱至石城兵僅二千席寶田追及大破之福瑱走匿山中旋混入難民中行

遇其諸父卹王仁政牧馬者識之引見營官蘇元春元春欲釋之寳田聞使部將周家良持令往

取元春拒之寳田自馳至元春與之或語寶田公勿自爲功恐禍不遠矣國藩奏洪氏無遺類今

忽獲福瑱國藩能相容乎寳田默然卒送廵撫沈葆楨殺之事聞詔賞葆楨輕車都尉寶田雲騎

尉並賞鮑超子爵福瑱旣獲陳得才敗死湖北李世賢汪海洋敗死廣東自道光三十年秋八月

洪秀全起兵金田至是凡十五年始亡