Page:清史紀事本末(四).djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


且姑息以飬敵鋒則躁進無謀以鈍兵力故用兵十餘年勞而無功自國藩受事以後初立駐兵

四鎮之議次設阨守黃運河之策謂必蹙敵一隅長圍以圈制之然後可以聚殲督師年餘大小

數十戰力過敵鋒捻勢實因此而衰而人不諒之又習見僧格林沁督師以數月曆五省怪國藩

安居徐州謗議盈路而國藩受命於危急之際其所部湘勇皆散遣強起受任率淮軍以赴前敵

蓋欲虛席以待鴻章久矣至是以疾請朝命鴻章代之詔國藩還江督本任

六年春正月調陜甘總督左宗棠督軍討西捻時捻分東西兩大股東捻任柱賴文光糾衆擾東

豫西捻張總愚擾秦中會督師官文坐事免其欽臣關防存武昌宗棠自福建道漢口因以授之

 是月提督鮑超大破東捻於尹隆河先是任柱賴文光牛洪李允等自河南入湖北圍郭松林

於沙岡集陣亡張樹珊於楊家河進屯安陸之尹隆河超約劉銘傳合擊之於是超率霆軍(超

字春霆所部故命霆軍)屯臼口銘傳率銘軍屯下洋港期以庚午日辰刻進軍夾擊銘傳冀獨

得首功先一刻進攻大敗所部大將唐殿魁吳維章田履安等死之銘傳與諸將幕僚俱脱冠服

坐地待死適霆軍踐期至勢如風雨張兩翼以蹴敵呼聲震十餘里敵大潰超追奔五晝夜殺敵

二萬餘生擒八千有餘拔銘傳及其將士二千於重圍之中奪還銘傳所失之騾馬五千餘洋鎗

四百號衣八千餘一切輜重軍械及銘傳之紅頂花翎皆送還銘軍超晤銘傳強自抑無幾微德

色銘傳內慚反以後期咎超超與多隆阿久爲湘軍名將有多龍鮑虎之稱銘傳淮軍新貴故嫉

之鴻章右銘傳據其言以入吿軍機汪元方遂堅持科超以失機與冒功之罪請斬超同列均以

爲疑僅擬嚴旨責之時超方連敗捻於直河於豐樂河於襄河邊殺戮一萬生擒四千解散萬餘