Page:箕田考.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页面已复核


者,其不在於什一之制邪?去年曾隨詔使朱學士

給事中共觀箕田,恨未及知一區爲七十畝,未得求

正,遂書此以待後之覽者。

   書箕田圖説後     -{岳}-麓許 筬 

西京之南有田,相傳爲箕子井田。丁未秋,西原韓久

周覽故國形勝,遂及於所謂井田者,仍其經界、逐

其阡陌,以畝法槪之,乃七十畝之田也。夫七十而助,

殷人之遺法也。是時周法未遽徧及於天下,箕子以

殷人行殷法,乃其所以也。然則七十畝之田,豈非箕

子之親傳法於我東者邪?其田之制,韓公作圖以記

之。但其所謂公私田者,必有其制,而未有文字可考,