页面:Gujin Tushu Jicheng, Volume 786 (1700-1725).djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


惟其平而已矣。大學論治,必曰:平治。而所以平之之 要,則出於絜矩。公慮興田之民,往來驛道,動稽一日, 不得兼事於南畝,而通力於末作,其所以為言,於當 道者,謂夫民以八口之家,寄於兩肩寸陰之勤,貴於 尺璧,坐令其擲,可用之時,光靡有限之雇,直彼何事 不可為,而直為此任重道遠,廢日而失務,其所以為 興田民計愀然。其欲悲肅乎,其若歎,即公一端,而所 以為縣。可知即公為縣,而他日為天下,可知也。公視 長平、大安之民較之,興田若在左右、前後、上下之間, 而又以其身自為前後左右上下,以處興田之民,此 大學之道,而親民之旨也。則公之宜書,豈特足備一 縣之沿革而已。而深有合於明德,至善之義,予安得 不為公記之。公名大復,字元見,別號來初,丁未進士。

《龍巖縣新建適中驛記》
林魁

嘉靖十年,巡按福建御史虞守愚上言,臣按閩八郡, 惟漳控江廣二藩,軍需民務之重,視七郡繁,漳八縣, 惟龍巖咽喉汀贛,軍需民務之重,視七縣繁。正統中, 鄧寇陸梁,朝廷命分巡,憲臣駐節上杭,輔以守備,武 臣經略精嚴簡書,絡繹龍巖,遂為通道,顧東馳平南, 疾程二日,至必設燎,前政置公館上坪,雖道里甚均, 而供輸不便。臺輿露宿,上下無章,非政也。耆民某等 白其事於巡視都御史胡璉,胡為僉事,時實分巡,是 邦蓋嘗留意者,遂屬議於分巡。梁世驃臣於其年四 月,親按漳南梁報議於臣,臣是之而知府陸金承檄 籌畫,酌役平賦,謂宜置馹上坪,置官吏以司其役。使 官不露,泊民無勞輸,誠於事體便宜,制曰:可因賜驛 名適中,於是吏曹授官,禮曹授篆,守臣承詔,奉職惟 慎,因地於良,延工於精,五材既修,百役並飭,中為駐 節之堂,堂之後為燕寢堂,左右為兩廡,中為儀門,儀 門之外為樓,更鼓在焉。樓之下為大門,晨夕嚴以鍵 鑰。先是知縣謝思木嘗建上坪書院,以候上官至,是 改為官吏廨舍,公館止,使客如故,自餘床帳、供具、庖 廄、湢圊、廩庫、薪芻,惟整潔是律,繚以周垣,蔭以名木, 基宇爽塏,向望閎豁,登臨之際,山川環秀,風氣蔚然。 不惟行役之勞,足以息體怡神,亦天地閟藏之觀,至 今始發也。至是告成,縣令陳君瀛以狀請記,予惟先 王之政,國野之道,三十里有宿,宿有路室。五十里有 市,市有候館。故周官之詳,在於立政,立政之要,在於 便民,便民之政,此類是也。書以傳遠,在法宜矣。然政 未有不弊者,夫馹傳舍也。孫樵有言曰:一歲之賓至 者,不下數百,十輩苟夕得其庇,飢得其飽,皆暮來朝 去者,誰能有顧惜心。吾恐閎麗之後,而殘之者至矣。 夫勤民之力,以奉其上,固望民之益安也。而傳舍視 之,且加之暴焉。則便民者,祇厲民耳,君子忍為之乎。 嗚呼,為政者無傳舍之心,則天下之民庶幾矣。特一 馹乎哉。

《新建黃池公館記》
林鉞

宣歙之水,注於姑溪,愬溪而上,八十里為黃池,闤闠 相聯,舟車四集,實姑孰一巨鎮也。鎮之北為當塗,跨 河而南為宣城,西達於蕪湖,東抵於高淳。使節至止 僕夫告勞,必於此憩焉。舊有書院廢圮,不可舍至者, 輒假宿於僧寺。頃者,侍御石堂劉公謙亨來按南畿 風采,沈毅百度,貞肅律身,率下所至,晏如庚寅夏,按 歷宣徽諸郡道,出當塗駐節於此,距宣城尚百里,許 為從行者休焉。時鉞以職事來會,乃進鉞而言曰:僧 寺無棘,何以戒嚴事,有廢而當興者,此類是矣。鉞奉 命遂圖所以建公館者,公曰:貲取於贖金之餘,毋勞 民,毋過侈,合度則已。乃為周垣、為儀門、為堂、為寢室、 為吏舍,各如制,據高臨水,宏敞警嚴,繩尺既具,廉隅 有秩,煥乎翼乎,君子攸躋,小人所視,罔不宜也。惟天 子仁惠,下民疾痛,痾癢若恫在躬。維臣若命,周爰敷 布,靡鞅掌是顧,靡崎嶇是憚,俾績底於有成,亦惟殫 厥心哉。是用勤爾館人,供給有恪,匪踰匪泰,禮則然 矣。矧茲要地,傳舍既缺,館GJfont無所,人將謂何興廢舉 墜,實有司之職,安敢後乎。是舉也。主之者,石堂公僉 其謀者,寧國屠守應坤也。落成紀事,鉞僭執筆,公實 有命,不敢辭焉。