Page:Sibu Congkan0042-郭璞-爾雅-1-1.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


牡麚牝麀其子麛其跡速絶有力𪊽牡麌詩曰麀鹿麋麌鄭康

成解即謂此也但重言耳牝麜其子麆其跡解絶有力豜狼牡貛牝狼

其子獥絶有力迅兎子嬎俗呼其跡迒絶有力欣豕子豬

今亦曰⿱彐⿰垁凡 -- 彘江東呼狶皆通名䝐豶俗呼小豶豬爲䝐子幺幼最後生者俗呼爲幺豚奏者豱今豱豬短頭皮理腠蹙

豕生三豵二師一特豬生子常多故别其少者之名所寢橧橧其所卧蓐四豴皆白豥

詩云有豕白蹢蹢蹄也其跡刻絶有力䝈即豕髙五尺者牝豝詩云一發五豝虎竊毛謂

之虦貓竊淺也詩曰有貓有虎貘白豹似熊小頭庳脚黒白駁能舐食銅鐵及竹骨節強直中實少髓皮辟濕或曰豹白色者别

甝白虎漢宣帝時南郡獲白虎獻其皮骨爪牙虪黒虎永嘉四年建平秭歸縣檻得之狀如小虎而黒毛深者爲班山海

經云幽都山多𤣥虎𤣥豹貀無前足大康七年召陵扶夷縣檻得一獸似狗豹文有角兩脚即此種𩔖也或說貀似虎而黒無前兩足

鼰䑕身長須而賊秦人謂之小驢鼰似䑕而馬蹄一歳千斤爲物殘賊熊虎醜