Page:Sibu Congkan0042-郭璞-爾雅-1-1.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其子狗絶有力麙律曰捕虎一購錢三于其狗半之貍子𧳙今或呼豾貍貈子貆

其雌者名𧴙今江東呼貉爲𧲱𧳅貒子貗貒豚也一名貛貔白狐其子SKchar2一名執夷虎豹之屬

父麕足脚似麕有香豺狗足脚似貙獌似貍今山民呼貙虎之大者爲貙豻音岸羆如

熊黃白文似熊而長頭髙脚猛憨多力能拔樹木𨵿西呼曰貑羆麢大羊麢羊似羊而大角貟銳好在山崖間

大麃牛尾一角漢武帝郊雍得一角獸若麃然謂之麟者此是也麃即麞𪊨大麕旄毛狗足

魋如小熊竊毛而黃今建平山中有此獸狀如熊而小毛麆淺赤黃色俗呼爲赤熊即魋也䝟貐

𩔖貙虎爪食人迅走狻麑如虦貓食虎豹即師子也出西域漢順帝時踈

勒王來獻犎牛及師子穆天子傳曰狻猊日走五百里驨如馬一角不角者騏元康八年九眞郡獵得一獸大

如馬一角角如鹿茸此即驨也今深山中人時或見之亦有無角者羱如羊羱羊似吴羊而大角角橢岀西方麐麕身

牛尾一角角頭有SKchar公羊傳曰有麕而角猶如麂善登木健上𣗳貄脩毫