Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


閭懼自殺上以齊迫脅非其罪乃立其太子壽爲齊

王濟北王志亦初與諸侯通謀後乃堅守聞齊王自

殺而得立嗣志亦欲自殺齊人公孫蠼止之因爲說

梁王曰夫濟北之地東接強齊南當吳越北脅燕趙

此四分五裂之國權不足以自守𫝑不足以扞㓂雖

墜猶失也言於吳非其正計也昔鄭祭仲許宋人立

公子突以全其君春秋賢之爲其以生易死以存易

亡嚮使濟北先見情實則吳必先屠濟北招燕趙而

總之如此山東之從結而無㕁矣今吳楚之王練諸

侯之兵驅徒衆而與天子爭衡濟北獨厲節堅守不

下使吳失據而無助跬行而獨進瓦解土崩敗而無