Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/144

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


界内積糧食而入山伐材治舩邊地守候城使謹防

越人有伐材輒收捕之焚其積聚雖百越無奈邊城

何也臣聞越卒不下數十萬人所以入者五倍乃足

挽車奉餉不在其中且越非有城郭邑里也處谿谷

之間篁竹之中習於水𨷖便於用舟中國之人不知

其地勢不能服其水土雖有強兵百不當一臣安竊

爲陛下重之臣聞閩越王弟甲殺其王甲以誅死其

民衆未有所屬陛下(⿱艹石)欲納之中國遣重臣臨問存

䘏施德垂賞此必𢹂幼扶老以歸聖德(⿱艹石)無用之則

斷其絕世存其亡國建其侯王此必委質爲蕃臣矣

陛下以方寸之印尺二之組鎭撫方外不勞一卒不