Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/145

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


頓一㦸而威德並行天下歸服今以兵深入其地此

必震恐以有司爲欲屠滅之也必雉兎逃竄深入阻

險背而去之則復羣聚留而守之卒勞粮乏丁壯從

軍老弱饋餉男子不耕婦人不織居者無食行者無

粮萬民苦於兵事逃亡必衆隨而誅之不可勝盡盗

賊必起臣聞秦時嘗使尉他屠睢擊南越又使監禄

鑿渠通道越逃入山林不可得攻留軍屯守空地曠

日彌久士卒勞倦越人乃出擊之秦師大敗乃發兵

戍當此之時内外騷動百姓疲弊行者不還徃者莫

返天下之人皆不𦕅生逃竄相聚羣爲盗賊是故山

東之難興矣兵者凶器也一方有急四面皆聳臣恐