Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


陽侯張相如爲大將軍内史欒布皆爲將軍擊匈奴

出塞師還時上輦過郞署見郞署長馮唐年七十餘

矣問曰父老何自爲郞家安在對曰臣趙人上曰吾

居代時尚食監高祛數謂我言趙將李齊之賢戰於

鉅鹿下吾毎餟食意未嘗不在鉅鹿下也父老知之

對曰齊尚不如廉頗李牧之爲將也臣大父趙時爲

將卒善廉頗臣父爲代郡將時善李牧故知其爲人

也上曰嗟乎吾得廉頗李牧之爲將豈憂匈奴哉唐

曰陛下雖得之不能用上怒起入禁中良久召唐曰

公衆辱我獨無閑處也何以言之吾不能用也唐謝

因對曰臣聞古之王者之遣將也跪而推轂曰自閫