Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


如是也釋之以議法公乎甚重於朝廷嘗公卿大會

立庭中有王生者年老矣善爲黃老言以處士召見

顧謂釋之曰爲我結韈釋之跪而結之旣罷或以責

王生王生曰吾老矣且賤自度終無益於張廷尉張

廷尉方爲名臣故使結韈欲以重之

十四年冬匈奴老上單于冦邊以十四萬騎入蕭關

殺北地都尉 卬遂至彭城使騎兵入燒回中宮候

騎至雍起烽火通甘泉上遣王將軍屯隴西北地上

郡中尉周舍爲衞將軍郞中令張武爲車騎將軍軍

渭北單于乗騎卒十萬上親勞軍勒兵車令賜吏卒

上欲自征匈奴羣臣諫不聽皇太后固止之乃止東