Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


中與無矢同中不能入與無鏃同此將不省兵之禍

也五不當一故兵法曰器械不利以其卒與敵也卒

不可用以其將與敵也將不知兵以其主與敵也君

不擇將以其國與敵也此四者兵之要也臣又聞小

大異形強弱異勢險易異備夫畢身以事強小國之

形也以蠻夷攻蠻夷中國之形也今匈奴地形𠆸藝

與中國異上下山坂出入谿澗中國之馬弗與也險

道傾側且馳且射中國之騎弗與也風雨疲勞𩚑渴

不困中國之人弗與也此匈奴之長技也(⿱艹石)夫平原

易地輕車突騎此匈奴之衆易撓亂也勁弩長㦸射

䟽及遠則匈奴之弓弗能格也堅甲利刃長短相雜