Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/74

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


當之平地通道則以輕車材官制之兩軍相當表裏

各用其技橫加之以衆此萬全之術傳曰狂夫之言

而明主擇焉臣錯愚陋昧死上狂言唯陛下裁擇上

嘉之而賜璽書寵答曰皇帝敬問太子家令所言兵

體聞之書曰狂夫之言而明主擇焉今則不然言者

不狂而擇者不明是以萬聽而萬不當也錯復上言

云逺方之士守塞一歲而更不知胡人之能不如選

常居之者令室家田作具以備之以便爲之高城深

壍其外復爲一城其内城間百五十歩要害之處通

山川之道調立城邑毋下千家爲中國造籬落先爲

屋室次其田器及募罪人及免徒復作令居之不足