Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/95

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


使爲將盎不聽使一都尉以五百人圍守盎欲殺之

初盎爲吳相時從吏私盗姦盎侍婢吏懼而盎馳自

追之遂以侍婢及侍兒賜之及見拘從吏適在守盎

位爲司馬乃夜與盎俱亡而還枚乘獻書諫吳王曰

昔秦西距胡戎之難北備榆中之關南距羗笮之塞

東當六國之鋒六國乘信陵之籍明蘇秦之要荆軻

之威并力一心以備秦然卒㓕六國而并天下何則

地利不同而民輕重不等也今漢據全秦之地兼六

國之衆修戎狄之義而南朝羗笮此其地與秦地相

什而民相百大王所眀知也今夫侫䛕之臣不論骨

肉之義民之輕重國之大小以爲吳禍此臣所以爲