Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大王患也夫舉吳兵以資於漢譬猶蝇蚋之附羣牛

腐肉之齒利劒鋒刄始接則無事矣天下聞吳率失

職諸侯責先帝之遺詔今漢親誅其三公以謝前過

是大王之威加於天下而功越於湯武矣夫吳有諸

侯之位而實富於天子有隱匿之名而居過於中國

此臣之所爲大王樂也今大王還兵疾歸可十得其

半不然漢知吳有吞天下之心赫然加怒羽林黃頭

循江而下襲大王之都虜東海之地絶吳餉道梁王

SKchar車𮪍習戰射積粟固守以逼滎陽待吳之饑大王

雖欲反都亦不得巳今大王去千里之國而制於十

里之内張韓之將北地弓高宿衛左右兵不得下壁