Page:Sibu Congkan0089-荀悅-前漢紀-6-3.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


城去長安八千九百里戶十二萬口六十萬大國也

地方五千餘里東接匈奴西界大宛南與城郭諸國

接其俗與匈奴同其處土多雨寒而國多馬故屬匈

奴後稍強盛徒覉縻而巳不肯徃朝會罽賔國王治

修蘇城去長安萬二千里土地平坦温和有苜蓿雜

果奇木種五穀稻多蒲桃竹漆治園池民雕文刻鏤

治宮室織罽刺文繡好酒食有金銀銅錫以爲器有

市肆然以銀爲錢文爲騎馬曼爲人面出封牛水牛

犀象大狗沐猴孔雀珠璣珊瑚琉璃其他畜與諸國

同安息國王治潘兠城去長安萬二千六百里地方

數千里城郭數百有車舩商賈書革旁行爲書記其