Page:Sibu Congkan0089-荀悅-前漢紀-6-3.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


俗與罽賔國同亦以銀爲錢文爲王面曼爲夫人面

一王死輒改其錢出犬馬大雀大宛國王治貴山城

去長安萬二千五百五十里戶四十萬與安息同俗

出蒲萄苜蓿以蒲萄爲酒富人藏酒至萬餘石數十

年不敗出馬馬汙血言其先天馬子也大月氏本匈

奴同俗居燉煌祈連山間匈奴老上單于殺月氏王

以其頭爲飲器月氏乃遠去西過大宛擊大夏而臣

之國都嬀水其土地與安息同俗其餘小衆不能去

者保南山號小月氏焉大夏本無大君長徃徃置小

君長有五翕侯一曰未密翕侯二曰雙靡翕侯三曰

貴翕侯四曰翕侯五曰高附翕侯康居國在烏孫西