Page:Sibu Congkan0094-袁宏-後漢紀-6-2.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


禪然則封禪者王者開務之大體也德不周洽不得

擬議斯建功不弘濟不得髣髴斯禮曠代一有其道

至髙故自黃帝堯舜至于三代各一封禪未有中修

其禮者也雖繼體之君時有功德此蓋率復舊業增

修前政不得仰齊造國同符改物者也夫神道貞一

其用不煩天地易簡其禮尚質故藉用白茅貴其誠

素器用陶匏取其易從然則封禪之禮簡易可也若

夫石函玉牒非天地之性也三月丙辰司空張純薨

純字伯仁京兆杜陵人父放襲爵昌平侯成帝時以

遊讌得幸而純以學行稱哀平世爲侍中諸曹校尉

王莽時爲九卿遭亂世保全侯爵建武𥘉以先⿰⾔𭥍 -- 詣